waarom moeten wetenschappers zoeken naar het eigen ongelijk

  • omdat bij gelijk krijgen je kennis blijft wat ze was. Bij ongelijk krijgen word je door ervaring gedwongen je hypothese bij te stellen en ze zodoende beter aan te passen aan de dingen waarover ze gaan/dat brengt hypotheseverfijning en -aanpassing mee en daardoor is groei van kennis mogelijk

    Rapporteer - Plaats commentaar