Waarom kun je de vragen die de auteur rond de hoofddoekjes opwerpt niet beantwoorden door te luisteren naar wat de betrokkenen over de kwestie zeggen?

 

Wat maakt een probleem tot een hermeneutisch probleem?

  • De motievenvan de betrokkenen ontlenen hun betekenis blijkbaar aan de bredere social eof culturele context waar ze deel van uitmaken. om begrepen te kunnen worden moeten ze in het licht van die context geinterpreteerd worden. Dat is des te meer het geval, wanneer de betrokkenen zelf niet meer ondervraagd kunnen worden..  Dan kunnen zowel hun uitingen, als hun motieven alleen nog langs interpretatiee weg vanuit de maatschappelijke en culturele achtergronden ervan worden gereconstrueerd. Dat maakt een probleem tot een hermeutisch probleem.

    Rapporteer - Plaats commentaar