Waarom is het volgens Hart niet mogelijk om het weefsel van het recht netjes af te zomen ofwel waarom is het niet mogelijk het toepassingsgebied van een regel duidelijk te bepalen?

  • Hart geeft twee redenen:
    1. er doen zich telkens nieuwe en onvoorziene gevallen voor in een maatschappij die voortdurend in verandering is;
    2. door deze voortdurende verandering kunnen we doeleinden niet eens en voor altijd vaststellen.

    Rapporteer - Plaats commentaar