Waarom is het soms lastig om vast te stellen of er sprake is van dyslexie?

  • Omdat de omgevingsfactoren een rol spelen.
    Als ouders zelf niet graag lezen/het moeilijk vinden >>> minder boeken in huis/minder stimulans. Dat kan leiden tot een achterstand.

    Rapporteer - Plaats commentaar