Waarom is het begrip centrale leiding zo van belang?

  • Omdat de moedermaatschappij soms andere belangen kan hebben dan het bestuur van de dochter. Soms moeten de belangen van het concern als geheel voorrang krijgen. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de moedermaatschappij (AvA) te volgen tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. art 2:239 lid 4 BW.

    Rapporteer - Plaats commentaar