Waarom is de stem(politiek gezien) van iemand een categoriale random variabele?