Waardoor wordt de sterkte van attitudes bepaald?

 • 1. Belang. (raakt het iemand persoonlijk?) 

  2 Ambivalentie geen. wijzen alle elementen in de attitude dezelfde kant op, of maken zowel positieve als negatieve elementen deel uit van de attitude?

  3. Toegankelijkheid van de attitude in de hersenen. de mate van kennis die men over het attitude object heeft.

  4. Intensiteit. (is er een sterke emotionele component?)

  5. Centraliteit. staat de attitude in verband met andere attitudes, belangrijke waarden; is de attitude ingebed in het waardesysteem van de persoon?)

  6. Kennisbasis. (weet iemand veel over het attitude-object en is de attitude op die kennis gebaseerd?)

  7. Extremiteit. van de opvatting. (uitgesproken of neutraal?)

  Rapporteer - Plaats commentaar