Waardoor ontstond een behoefte aan een meer gestructureerde en systematische aanpak in de Verenigde Staten?

  • De bedrijven in de Verenigde Staten waren aan het eind van de negentiende eeuw enorm in omvang toegenomen doordat de afzetmarkt voortdurend groeide. De bestaande beheersings- en besturingsmethoden waren hierop echter niet berekend. Er was een onduidelijke verdelingen van verantwoordelijkheden tussen superieuren en ondergeschikten en daarbij waren productienormen en beloningen subjectief vastgesteld. Er was nauwelijks sprake van planning.

    Rapporteer - Plaats commentaar