Waar wordt in fase 2 (isoleren van wat wordt aangeleerd) van de basisstructuur van het dyslexie protocol op georiënteerd?

  • Taak inhoud & eigen inbreng;
  • Voordoen & demonstreren;
  • Bieden frequente oefening & herhaling;
  • Verkorten procedures/strategieën >>> tussenstappen geleidelijk weglaten/efficiënter maken;
  • Leren zelf te controleren: tussentijds & achteraf;
  • Versnellen; 
  • Leren onderkennen op welke momenten het geleerde van toepassing is; 

  Rapporteer - Plaats commentaar