Waar wordt in beelden die de media schetsen van de hedendaagse wetenschap veel aandacht aan besteed?