Waar worden hoger beroep en beroep in cassatie ingesteld?

  • Bij de griffie door of bij hetwelk de beslissing is gegeven, art. 449 Sv. De wet voorziet niet in doorgeleiding. En beide wettelijke regelingen verschillen ook op een ander punt. Verzet tegen een strafbeschikking kan schriftelijk gedaan worden. De wettelijke regeling v.h. aanwenden van gewone rechtsmiddelen gaat uit van persoonlijke verschijning op de griffie.

    Rapporteer - Plaats commentaar