Waar werden de grondstoffen die uit het wereldrijk werden aangevoerd verwerkt?