Waar vind eerste stadium van central processing plaats? Wat is een target hiervan?