waar kan stresshantering grof in worden onderverdeeld en welke meet de UCL en wat is het effect ervan?

 • probleemgerichte- en emotiegerichte copingstijl:
  1.actief aanpakken/confronteren, actieve probleemoplossing; beter
  2.actief sociale steun zoeken; beter
  3.positieve reframing(moed inspreken positieve gedachten) nuttig
  4.palliatieve reactie(afleiding zoeken om niet aan het probleem te denken drinken roken etc.) minder goed
  5.vermijding (afwachten wat er gebeurt, op beloop laten) minder
  6.depressief reactiepatroon (in beslag laten nemen door het probleem)
  7.emoties uiten; hangt af van de specifieke situatie ;

  Rapporteer - Plaats commentaar