Waar is de taak van behandeling v.h. verzet geregeld, in welk artikel?

  • Art. 257f Sv. Het verzet wordt ter kennis v.d. rechter gebracht door de OvJ, tenzij hij de strafbeschikking intrekt of de verdachte het verzet (art. 257e lid 7 en 8 Sv). Behandeling v.d. zaak vindt plaats overeenkomst 6e, 7e en 8e titel van boek II, art. 257f lid 3 Sv. Daarmee is de taak v.d. strafrechter op hoofdlijnen geschetst. De berechting van strafzaak die met een strafbeschikking is ingeleid, wordt door dezelfde voorschriften beheerst als die welke van toepassing zijn als de verdachte rauwelijks wordt gedagvaard.

    Rapporteer - Plaats commentaar