Waar in de lymfeknoop komen de vaatsteel arteriën binnen? En waar verlaten de venen en efferente lymfevaten de knoop?