Waar hangen de standaarddeviatie en gemiddelde bij een sampling kansverdeling van een sample proportion van af?