Waar gaan Nozick en Rand vanuit?

  • Een mensenbeeld waarin de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid centraal staat. Niemand mag zich bemoeien met de individuele mens. Rand zet zich af tegen opoffering

    Rapporteer - Plaats commentaar