Waar bevinden zich de T- en B-lymfocyten zich ruimtelijk gezien in de lymfoide organen?

  • De B-cellen bevinden zich in de follikels, deT-cellen bevinden zich in de paracortex van de lymfeklieren en de peri-arteriolaire lymfeschede van de milt.
    Door deze ruimtelijke scheiding wordt voorkomen dat de lymfocyten elkaar verdringen qua ruimte.

    Rapporteer - Plaats commentaar