waar berust waarneming/observatie van natuurwetenschap (beta) op

  • een geïdealiseerde waarneming van een geïdealiseerde werkelijkheid (vb niet enkel waarnemen wat sneller naar beneden valt: het veertje of de zak zand. Wanneer je immers de luchtweerstand abstraheert, dan komen ze allebei tegelijk neer)

    Rapporteer - Plaats commentaar