waar berust waarneming/observatie van de geesteswetenschap (alfa) op

  • de geïnterpreteerde werkelijkheid, weergegeven in teksten (alfa's vormen zich een wereldbeeld zonder dat er direct behoefte wordt gevoeld aan staving door een objectieve buitenwereld). 

    Rapporteer - Plaats commentaar