Vuursteen en ander materiaal

  • Jagers niet aan jagen maakten ze speren, vishaken voor de jacht van vuursteen. Pijlpunten, bijlen, schrapers (schoonmaken huiden) Vuursteen bewerkten ze ook dierenbotten en hout.  Deze voorwerpen zijn belangrijke informatiebron. Oudste deel van de prehistorie: steentijd.

    Rapporteer - Plaats commentaar