Vroeg vreemdetalenonderwijs maken we onderscheid tussen twee categorieën welke?

  • - Vvto: vroeg vreemdetalenonderwijs, waarbij leerlingen vanaf groep 1-2 minimaal 60 min per week Engels krijgen.
    - Vto: vervroegd vreemdetalenonderwijs vanaf groep 5-6 met 2x30 minuten per week.

    Rapporteer - Plaats commentaar