Vraag 1 van 10
Een man heeft in 1992 een kapitaalverzekering afgesloten en heeft deze niet om laten zetten als KEW. In 2012 keert deze polis een bedrag van 120.000 euro uit. Met deze uitkering wil hij zijn hypotheek, waarvan de rente volledig aftrekbaar is in box 1, van 100.000 euro inlossen. De premie en looptijd zijn sinds de aanvangsdatum niet gewijzigd.

Moet hij over de uitkering belasting betalen en zo ja, over welk bedrag?
  • A Hij moet over het rentebestanddeel dat zit in 20.000 euro fiscaal afrekenen in box 1 volgens het progressieve tarief.
  • B Hij hoeft over de uitkering geen belasting te betalen, omdat de verzekering onder het overgangsregime valt.
  • C Hij moet over het gehele rentebestanddeel in de uitkering fiscaal afrekenen in box 1 volgens het progressieve tarief.

    • B Hij hoeft over de uitkering geen belasting te betalen, omdat de verzekering onder het overgangsregime valt. (Goede antwoord)


    Het betreft hier een brede herwaarderingspolis (BHW) welke onder het overgangsregime valt. Deze polissen hebben in box 3 een vrijstelling van € 123.428 bij een looptijd van 20 jaar of langer. De uitkering van € 120.000 blijft onder de vrijstelling en is daarom onbelast. Het feit dat de polis wordt gebruikt ter aflossing van een hypotheek, doet niets af aan de vrijstelling. Wel imputeert deze uitkering niet alleen zijn “eigen” vrijstelling van € 123.428, maar ook de vrijstelling van een KEW/SEW/BEW van € 160.000.

    Rapporteer - Plaats commentaar