1. voorkeur hieraan door praktische redenen en strategische doeleinden. De systemen maken het mogelijk om alle activiteiten binnen een organisatie te administreren, controleren en beheren. Waar gaat het hier over?