Voorbeelden van praktijkonderzoek zijn: Medisch onderzoek, marktonderzoek, milieuonderzoek en forensisch onderzoek.

Diagnosticeren: na het onderzoek wordt een diagnose gesteld en op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld voor verbetering. 

Rapporteer - Plaats commentaar