Voor wat maakt de wet een uitzondering op deze op het concentratiebeginsel gebaseerde regeling?

  • Voor het hoger beroep tegen een aantal uitspraken die de toepassing van voorlopige hechtenis betreffen, art. 406 lid 2 Sv. Daar is een goede reden voor. Deze uitspraken staan betrekkelijk los v.d. beslissingen waar het in de hoofdzaak om gaat, en kunnen voor groot deel niet alleen ter terechtzitting maar ook in raadkamer genomen worden. In het geval deze beslissingen in de raadkamer genomen worden kan daar ook hoger beroep tegen worden ingesteld, art. 71 Sv. Dan ligt het voor de hand ook afzonderlijk appel toe te laten tegen deze beslissingen als zij ter terechtzitting genomen worden.

    Rapporteer - Plaats commentaar