Volgens Llewellyn is er geen heuristiek alleen legitimatie, leg uit:

  • Regels dienen niet alleen om achteraf een beslissing te rechtvaardigen (legitimatie) maar zijn ook een belangrijke leidraad bij de manier waarop men tot een oordeel komt (heuristiek).
    In feite zegt Llewellyn: Regels hebben nauwelijks een heuristische rol. Men redeneert van geval tot geval. In hoeverre lijkt een nieuwe geval op een eerder geval? Regels hebben nauwelijks een heuristische rol. Die vraag wordt mede bepaald door de uitkomst die men hoopt te bereiken. Het redeneerproces is inductief = van bijzonder naar algemeen.

    Rapporteer - Plaats commentaar