Volgens Kuhn redeneren aanhangers van paradigma's altijd vanuit hun eigen paradigma. M.a.w. waarneming is altijd 'theorie-gestuurd'.

Rapporteer - Plaats commentaar