Volgens de theorie van Vroom spelen drie elementen een belangrijke rol bij motivatie:

  • 1. instrumentaliteit: de mate waarin het individu het gestelde doel als geschikt middel ziet om een hoger gelegen doel te bereiken;
    2. valentie: de waarde die het te behalen doel heeft voor het individu;
    3. verwachting: de mate waarin het individu van mening is dat het gestelde doel haalbaar is door middel van het vertonen gedrag.

    Rapporteer - Plaats commentaar