Volgens de structuralisten was het niet zo dat men woorden kon begrijpen doordat zij een beeld oproepen in de werkelijkheid. Hoe kreeg een woord dan betekenis?