Vertel kort de functie van het plasma celmbembraan.