Vertel kort de functie van endoplasmatisch reticulum

  • glad: lipide en steroid synthese, dexoficatie
    Ruw: eiwitsynthese, eiwitmodificatie en eiwitvorming
    Verhouding ruw/glad is niet in cellen gelijk. Levercellen veel glad, veel ruw. IN andere cellen nauwelijks glad. Hangt af van de functie.

    Rapporteer - Plaats commentaar