verschuiving in/van de vraagcurve door verandering van een variabele, zijnde niet de prijs
verschuiving op de vraagcurve door verandering van de variabele 'prijs'.

Rapporteer - Plaats commentaar