Verschillende communicatiemodaliteiten:
Informatie > communicatie met een neutraal karakter, bijv. reisinformatie
Voorlichting > hulp bij menings- en besluitvorming bijv. voorlichting bij studiekeuze
Public relations > erop gericht om het wederzijds begrip voortdurend te bevorderen tussen een organisatie en haar publieksgroepen
Propaganda > gericht op het overbrengen van ideeën ofwel om te beïnvloeden.

Rapporteer - Plaats commentaar