Vaststelling jaarrekening 

    • Jaarrekening wordt vastgesteld door de Ava (art. 2:210 lid 3 BW)
    • Indien alle aandeelhouders tevens bestuurders zijn, geldt ondertekening ook als vaststelling (art. 2:210 lid 5 BW)

    Rapporteer - Plaats commentaar