Van welke intelligentiegroep is bekend dat zij het meest aangedaan zijn door closed-head TBI?