Uitval van respondenten is van invloed op de validiteit van het onderzoek en niet zozeer op de betrouwbaarheid: