Uit welke drie 'delen' bestaat het juxtaglomerulaire apparaat?

    • Juxtaglomerulaire cellen/cellen van Ruyter: epitheloïde cellen in de bloedvatwand van het 'vas afferens'; ze zorgen voor de renineproductie; ze zijn gelegen op de plek waar de afferente arteriole overgaat in de glomerulus.
    • Macula densa: cellen van de distale tubulus gericht richting afferente arteriole, waar deze het vas afferens raakt; ze zien er 'dense' (met donkere celkernen) uit als ze onder een elektronenmicroscoop worden bekeken. Deze cellen hebben een sensorfunctie wat betreft osmolaliteit en natriumgehalte van de distale tubulus.
    • Mesangiumcellen: gemodificeerde gladde spiercellen, dus ze bevatten myosine; ze liggen tussen de haarvaten van de glomerulus en contraheren (trekken samen) onder invloed van Angiotensine II: als reactie produceren deze cellen relaxerende eiconsaoïden (onder andere prostaglandine).[bron?] Dit leidt respectievelijk tot afname of toename van het filtratieoppervlak.

    Rapporteer - Plaats commentaar