Twee functies doelstelling

  • 1. Communicatieve en motiverende functie: leidraad voor wat men wil bereiken
    2. Het is een instrument in het planningsproces: is de strategie behaald? Niet gehaald dan stappen ondernemen

    Rapporteer - Plaats commentaar