Twee componenten van de levering:
-een goederenrechtelijke overeenkomst van overdracht
++dat is in feite de wilsovereenstemming in de goederenrechtelijke fase, aka de goederenrechtelijke overeenkomst 
-de leveringsformaliteiten, hangt ervan af:
++levering van registergoederen (onroerende zaken)
++levering van vorderingen
++levering van roerende zaken 

Rapporteer - Plaats commentaar