Twee aspecten zijn hiervoor van belang: de structuur van de tekst en de invulling van die structuur. De structuur is het schema, de invulling van de structuur vormt de inhoud van de tekst.
Het proces van het zelf opzetten van een tekst start met het verzamelen van trefwoorden. Hierbij kunnen zich twee situaties zich voordoen. De eerste is dat de thema's en subthema's al bekend zijn bij de start van het schrijfproces, bijvoorbeeld bij een al verricht onderzoek. Dan hoeft de schrijver die alleen maar te bundelen en te rangschikken (bottum-up). In de andere situatie gaat hij uit van het onderwerp en gaat hij na welke onderdelen of aspecten kunnen worden onderscheiden (top-down).

Rapporteer - Plaats commentaar