Tussen wat kon god kiezen bij het verder scheppen van zijn mislukte wereld en welke viel op aarde uiteen omdat de andere gekozen werd?