Tussen domeinen bestonden flinke verschillen. koningen , hoge edelen grote domeinen lieten waarnemen door rentmeesters. 

Rapporteer - Plaats commentaar