Tussen 400 en 900 waren er invasies van Germaanse stammen, zoals: