Totalitarisme: een politiek systeem waarbij alles ondergeschikt is aan het staatsidee, en de politiek heeft alle macht. Deze politieke stromingen hebben een radicale oplossing voor alle maatschappelijke problemen gepropageerd en de ideologie oplegde aan de bevolking.

Rapporteer - Plaats commentaar