Tot 1870 was Nederland een agrarisch land, waarmee verdienden de landarbeiders in de winter hun brood?