Ton heeft op 1 oktober 1997 een levensverzekering afgesloten die op einddatum (2027) een bedrag van € 150.000 uitkeert. Hij wil de uitkering van deze verzekering aanwenden om een deel van zijn hypotheek af te lossen. Op de verzekering heeft hij een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)-clausule laten plaatsen.
Wat is juist?
 • A Zonder de KEW-clausule wordt het rentebestanddeel boven de € 123.428 op de einddatum belast in box 3.
 • B oor de KEW-clausule wordt de vrijstelling in box 3 verhoogd van € 123.428 naar € 160.000 en is de uitkering onbelast.
 • C Door de KEW-clausule valt de uitkering binnen de vrijstelling van € 160.000 in box 1 en is de uitkering onbelast. 


  • C Door de KEW-clausule valt de uitkering binnen de vrijstelling van € 160.000 in box 1 en is de uitkering onbelast. (Goede antwoord)

  De verzekering valt onder het overgangsregime 2001. De vrijstelling voor deze verzekering is € 123.428. De uitkering is € 150.000. Hierdoor zou het rentebestanddeel (u-v)/v x (u-p) belast zijn in box 1. Door het plaatsen van een KEW-clausule valt de verzekering onder het belastingregime 2001. De vrijstelling is dan € 160.000 bij een looptijd van minimaal 20 jaar op voorwaarde dat de jaarpremie binnen een bandbreedte van 1:10 blijft.

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Antwoord C.

  De verzekering valt onder het overgangsregime 2001. De vrijstelling voor deze verzekering is € 123.428. De uitkering is € 150.000. Hierdoor zou het rentebestanddeel (u-v)/v x (u-p) belast zijn in box 1. Door het plaatsen van een KEW-clausule valt de verzekering onder het belastingregime 2001. De vrijstelling is dan € 161.500 bij een looptijd van minimaal 20 jaar op voorwaarde dat de jaarpremie binnen een bandbreedte van 1:10 blijft.

  Rapporteer - Plaats commentaar