Tijdens het remmen of botsen wordt er arbeid (de energie die verandert) verricht op het voertuig.
W = F x s.
W = arbeid in J.
F = kracht in N.
s = de afgelegde weg in m.

Rapporteer - Plaats commentaar