Tijd van de Grieken en Romeinen

Historische Periode: Oudheid

Jaartallen: 3000 v.chr - 500 n.chr

De eerste steden gingen ontstaan op Kreta (2000 v.chr)

belangrijke veranderingen

  • Grieken gaan nadenken over Politieke systemen
  • G&R krijgen een eigen vorm van kunst
  • Groot rijk v/d Romeinen
  • Romeinen botsen met de Germanen
  • Jodendom & Christendom ontstaan

Het Romeinse rijk stort in begin middeleeuwen


Rapporteer - Plaats commentaar